Hu
Ro
En
Cart


Bura László: NEVEK TANÚSÁGA, SZAKMÁK EMLÉKE

-nyelvészeti és néprajzi tanulmányok-
ISBN: 973-8311-80-2
2005, 296
add

Az 1989-ben Romániában is bekövetkezett változásokat követően Bura László megérte, hogy sok évtizedes búvárlásának eredményeit könyvekké formálódva láthassa otthona könyvespolcain. Szinte nincs a Szatmár vidékére irányuló kutatásnak olyan területe, amelyen az ő könyveivel, szaktanulmányaival, forrásközléseivel ne találkozna a kutató. Ami ebben a most megjelenő kötetében olvasható, egy csepp a tengerben. De így is alkalmas arra, hogy érzékeltesse érdeklődésének sokoldalúságát, tájékozottságának szakmai alaposságát. S a sorok között olvasó számára még valamit: azt, hogy a tudományművelés vonzásába került ember számára nincs alkalmatlan hely és idő. Minden bokorban (még egy középiskola diáknévsorában is) új meg új tudományos kihívások rejtőznek.
Dávid Gyula

A tartalomból:
Szatmárnémeti neve, névelemeinek tanúságai
Szatmárnémeti történeti földrajzi nevei
Szatmári helységnevek vallomása, tanúsága
A névdivat nemzedéki változásai
Tanári ragadványnevek Szatmárnémeti középiskoláiban
A megkülönböztetés módjai Bogdándon
Bogdánfalva személynevei
Utazás a családnevem körül, avagy a Bura név előfordulása és jelentése
Székely határőrtelepek Szatmárban?
Új szavak, új jelentések Szatmár köznyelvében
A sváb alapnyelvi réteg hatása Mezőpetri tájnyelvére
Vallási fogalmak helyesírása
Szatmár vidéki népi gyermekjátékok
Az avasfelsőfalusi gubások
A tasnádi fazekasság (társszerző: Vass Márton)
Az utolsó szatmári mézeskalácsos mestersége
A szatmári kötélverő mesterség
A szatmári kötélverő mesterség szakszókincse
Egy halódó szatmári kismesterség: a szitakötés
A szatmári szitakötők szakszókincse