Hu
Ro
En
Cart


Koszta István (Szerk.): ADAT-TÖREDÉKEK LUKAILENCFALVA MÚLTJÁBÓL ÉS JELENÉBŐL

--
ISBN: 973-8311-82-9
2006, 132
add

Hazanéző barangolásaim egy fontos állomása ez a töredékes adatgyűjtemény. Táj, hely és a család életének, cselekvéseinek rendszerezetlen dokumentumai, amelyek egyszer, valamikor összegező vallomássá is gyarapodhatnának. Minden egyes darabja egy-egy találkozásom emléke.
Környezetem felejtő emlékezetben kutakodva fedeztem fel a szomszédban, havadi megérkezésünk néma tanúit, nagyapám és szűkebb családja síremlékeit keresztapám, Vásárhelyi János ref. püspök emlékirata szavait idézve "az ősi családi ház" sírkertjében. A kirajzás nyomain elindulva álltam, meg vissza-visszatérő, több időre Lukafalván és Ilencfalván, dédapám szolgálati őrhelyén, ahol avatott útitársakra és őszinte barátokra találtam. Bátorításuk és segítokészségük, befogadásuk volt az ösztönzés arra, hogy emléket állítsak dédapámnak, aldobolyi Rákossi Lajos református lelkésznek és marosi esperesnek, aki sírfelirata tanúságtétele szerint 43 éven át "szolgálta Istenét, mint hű lelkipásztor" a lukailencfalvai egyházközségben.
Rákossi Zoltán,
Csíkszereda

A kötet Rákossi Zoltán költségén jelent meg