Hu
Ro
En
Cart


Bodó Márta (Szerk.): NŐNEK (IS) TEREMTETTE - nők a társadalomban és az egyházban

-tanulmányok-
ISBN: 973-8311-84-5
2006, 250
add

A Romániai Magyar Pax Romana és a Státus Kiadó közös kiadása

A Pax Romana nemzetközi szervezet hazai ágazata feladatának tekinti az itthoni katolikusok életkörülményeit vizsgálni, az ezt a közösséget foglalkoztató, érintő kérdések tárgyalását a jövőbe mutató lehetőségek felmutatásának kötelezettségével. A szervezet tagjai ugyanis értelmiségi létüket természetes adottságként kívánják megélni vallásos elkötelezettségükkel összhangban, ugyanakkor talentumaikat olyan adománynak tekintik, amelyet közösségük tagjainak szolgálatában hivatottak használni.
A Romániai Magyar Pax Romana szellemi műhely-jellegét kívánja ez a kötet megmutatni.
S hogy témájául a (férfi és) nő helyzetét, szerepét, lehetőségeit választotta, ez részben a tagok érdeklődési és vizsgálódási körével áll összefüggésben, részben azzal a törekvéssel, hogy e szellemi műhely aktuális problémákat akar felmutatni, megvizsgálni.
Férfi és nő kapcsolatainak aktualitása tagadhatatlan, mindenki életében folytonosan jelen levő valóság. Ideje azonban az előítéletek és a jópofának ható, valójában vaskos és sokszor diszkriminatív szemléletet gondolkodás nélkül továbbadó (anyós)viccek szintjén túlmerészkedni. A nőknek merniük kell megfogalmazni gondjaikat, a férfiakétól eltérő igényeiket és beállítottságukat, a férfiaknak merniük kell szembenézni a társadalmi berendezkedés hímdominanciájának kudarcaival s elgondolkodni egy másfajta lehetőségről is. Mindehhez alapot kíván nyújtani a kötet, amelyben van szó a férfias és nőies elem meglétének pszichológiai és biológiai alapjairól, férfi és női szerepekről múltban és jelenben, s olyan kényes kérdésekről is, mint a női jelenlét folytonos visszaszorítása a szellemiek s a társadalom vezető szerepeinek terén, valamint az egyházi tanításban is megjelenő előítéletekről, azok alapjairól és forrásairól.