Hu
Ro
En
Cart


Claudia Şerban Cernat: SOCIETĂŢILE DE PLASARE A CAPITALULUI ŞI RISCUL INVESTIŢIONAL ÎN ROMÂNIA

-curs-
ISBN: 973-8311-85-3
2006, 184

Kifogyott.

Absolventă a mai multor facultăţi, a urmat cursuri de perfecţionare şi specializare în ţară şi străinătate şi a obţinut titlul ştiinţific de doctor în drept, specializarea "drept comercial", la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca.
A publicat articole juridice în diverse reviste de specialitate atât în limba română cât şi în engleză. Lucrarea de faţă se transpune în contextul premiselor realizării în România a unor pieţe active concurenţiale, a democratizării reale a vieţii economice româneşti, în contextul integrării României în Uniunea Europeană, în care piaţa de capital reprezintă un segment care nu trebuie neglijat.
Din această perspectivă creşterea rolului societăţilor de plasare a capitalului, ca principali operatori în dezvoltarea pieţe de capital din România, dobândeşte, poziţii privilegiate în teoria şi practica comercială şi financiară.