Hu
Ro
En
Cart


Czirják Károly - Táncos Levente: A MAROSHÉVÍZI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

--
ISBN: 973-8311-89-6
2006, 194

Kifogyott.

Jelen könyvünkben mozaikszerűen próbáltuk a kronológiai sorrendet követve egy egységes egészként bemutatni az egyházközség életét, fontosabb eseményeit a kezdetektől napjainkig. Törekedtünk bemutatni keresztény őseinknek, a kezdeti nehézségek ellen megvívott és vissza nem rettenő áldozatos és segítőkész hozzáállásukat és egyházuk iránt érzett szilárd hit-, és szeretetbeli elköteleződésüket. Ugyanakkor az erdélyi egyházmegye mindenkori főpásztorainak segítőkészségét, amellyel mindig támogatták úgy anyagilag, mint lelki hozzáállásukkal és áldásukkal az új, induló egyházközség "lépteit", de híveit és papjait is egyaránt.
A hitélet, amely megnyilvánult nemcsak a fejlődés számadataiban és az egyesületekben, hanem a katolikus felekezeti iskola tanítóinak sokszor egész embert követelő, hitért és öntudatos magyarságért vállalt és meghozott áldozatos munkájukban, önmagukról beszélnek. Beszédes tanúságok ugyanakkor mindezek mellett az egyházközség nagyjai, legyenek világiak vagy papok, mind azt a tényt bizonyítják, hogy nem homokra építettek, mert bár szakadt a zápor és zúdult az ár, a "ház" - mely ma is sokaknak "otthona" és lelki megnyugvásuk helye - sziklára épült.