Hu
Ro
En
Cart


Elekes Béla: ÉN IS ÉLTEM 2.

-emlékezések: a Gh. Dej - Ceauşescu idők Erdélye-
ISBN: 973-8311-96-9
2006, 212
add

Ebben a könyvemben - mely az "Én is éltem" című önéletrajzi írásom folytatása - az 1945-től 1989-ig terjedő időszakot mutatom be.
A felnövő nemzedék nem tudja, min mentek át a szülei, mennyit szenvedett a mi nemzedékünk az úgynevezett szocialista Romániában. Nem tudják, mit jelentett valakit otthonából mindössze egy hátizsák vagy egy bőrönd tartalmával kizavarni, mit jelentett a Bărăganra vagy a Duna-Deltába egy kalibába hurcolni kényszermunkára. Mit jelentett Erdély történelmi nagyjainak, arisztokráciájának megsemmisítése; kisiparosok, vállalkozók, kereskedők, a falvak jobb parasztgazdáinak kulákosítása; papok, értelmiségiek üldözése; írók elhallgattatása - főleg, ha magyarok voltak. Erdélyben már az 5-6 holdas gazda is kulák lehetett, míg a Regátban a 20-30 holdas sem.
Mit jelentett, amikor a hírhedt kondukátor alatt a magyar vezetők helyébe mindenhová románokat tettek, akik belénk fojtották a magyar szót. Nem tudsz románul? Román kenyeret eszel, ha nem tetszik, menj Budapestre! Még Istenhez sem lehetett vinni a jajainkat, mert azt is tiltották a magyaroknak. Hányan szenvedtek hitükért - össze sem lehet számolni. O tempora, o mores! Oh idők, ó erkölcsök! Olvassátok el ifjak, a saját életemen át mutatom be az átkos múltat. .
Elekes Béla