Hu
Ro
En
Cart


Lőrincz Éva-Katalin: KRISZTUS TANÚI

-Munkafüzet az "Katolikus egyháztörténelem" című hittankönyvhöz-
ISBN: 973-8311-94-2
2006, 100
add

Jézus Krisztus evangéliumának hirdetését és az emberek megszentelését esendő emberekre bízta. Az Egyház vette át az apostoloknak adott parancsot: "menjetek tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet" (Mt 28, 19). Jézus tanítása minden történelmi helyzetben megvalósítható. Azért hogy az Egyház Krisztus missziós parancsának ma is eleget tudjon tenni, szükséges, hogy ismerje, és helyesen ítélje meg az egyháztörténelem eseményeit. Az Egyház csak akkor tudja az emberiség javát szolgálni, ha tagjai Isten törvényei szerint élnek, ezért a Szentlélek vezetésével szüntelenül "megtisztulásra és megújhodásra buzdítja gyermekeit, hogy Krisztus jele egyre tündöklőbben ragyogjon az egyház arcán." (Dogmatikai Konstitúció az Egyházról; 15. pont).
Fontos, hogy ismerjük a Krisztus által alapított Egyház térben és időben történő kibontakozását, fejlődését és eseményeit, hogy a magunk helyén mi is tanúi lehessünk Krisztusnak. A munkafüzet feladataival ehhez, az Egyház történelmét megismerő munkához, szeretne segítséget nyújtani, amelyek megoldásához szükséges az előző évben szerzett tudásotok és a Szentírás.
Lőrincz Éva-Katalin