Hu
Ro
En
Cart


Lőrincz Éva-Katalin: MINDENT ISTEN DICSŐSÉGÉRE!

-Munkafüzet az "Liturgika" című hittankönyvhöz-
ISBN: 973-8311-95-0
2006, 100
add

A liturgia Isten népének közös, nyilvános istentisztelete, "az a csúcs, amelyre az Egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje." (Konstitúció a Szent Liturgiáról; 10. pont). Fontos azonban az, hogy ne csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyünk jelen a szentmisén, illetve a különböző liturgikus szertartásokon és szent cselekményeknél, hanem tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyünk részt bennük, hogy így egyre tökéletesebb egységre jussunk Istennel és egymással. Ehhez pedig szükséges, hogy tudjuk mit miért teszünk a szentmisében, mikor mit ünnepelünk, lényeges hogy értsük a szentségi jeleket és ezáltal egyre inkább megújuló átéléssel járulhassunk azokhoz a szentségekhez, amelyek a krisztusi életet táplálják bennünk. A munkafüzetben található kis feladatok, a Katolikus Egyház Katekizmusának (KEK) felhasználásával ezen ismeretek megszerzéséhez és elmélyítéséhez szeretnének segítséget nyújtani, hogy "áthaladva a láthatóból a láthatatlanba, a jelből a jelzett valóságba" (KEK 1075), elmerüljünk a Krisztus-misztériumban.

Lőrincz Éva-Katalin