Hu
Ro
En
Cart


Claudia Şerban Cernat - Eugen Constantin: REPERE JURIDICE

-curs-
ISBN: 973-8311-97-7
2006, 186

Kifogyott.

Cartea de faţă are la bază necesitatea îmbinării conceptelor abstracte cu abordarea concretă a unor probleme juridice de mare actualitate şi interes, astfel încât cei interesaţi de aceste probleme să poată găsi dezlegarea ştiinţifică la întrebările cu care se confruntă în cercetare şi practică.
Ea tratează în principal, noţiuni şi instituţii din dreptul constituţional, dreptul administrativ, dreptul civil, dreptul afacerilor şi dreptul mediului, prin prisma legislaţiei, doctrinei şi practicii de specialitate, pe baza cărora ne-am exprimat propriile opinii şi am formulat observaţii şi recomandări, sperăm noi, pertinente.
Este incontestabil faptul că această "culegere" este susceptibilă de completări şi de formularea unor alte opinii decât cele exprimate de noi, însă considerăm că ea, prin tematicile abordate şi modul de prezentare, va fi de un real folos, mai ales studenţilor şi masteranzilor din facultăţile de profil.
Sperăm ca această carte să se constituie într-un mijloc facil şi eficient de informare şi documentare a celor interesaţi şi într-un punct de plecare pentru abordarea a noi teme la fel de importante şi incitante.
Autorii