Hu
Ro
En
Cart


Ozsváth Judit: FÉNYEK A FÉNYBŐL

-beszélgetések-
ISBN: 973-8311-86-1
2006, 288

Kifogyott.

Kedves Olvasó,
huszonhárom nagyszerű emberrel ajándékozlak meg ebben a kötetben. Egészen pontosan: tizenkilenc nagyinterjúval, két nagyriporttal és egy önvallomással megtoldott életútleírással. A Jakobovits képzőművész-házaspárnál tett látogatásom alkalmával kettős interjú készült, az elmúlt év végén pedig az éppen száz éve született fametsző óriást, Gy. Szabó Bélát is "megszólaltattam" - egy róla készített rövid életrajzi ismertető és saját írása által. Huszonhárman vannak tehát, akik életükről, hivatásukról, hitükről mesélnek neked: hat szerzetes, négy pap, öt magasan képzett pedagógus, négy képzőművész, egy idősebb és egy egészen fiatal kutató, egy sajtós szakember és egy "egyszerű" ember - a tizenegy testvére keresésére indult húszéves Nándi. Még mindig a számoknál maradva: interjúalanyaim közül tizenhárman Erdélyben élnek (ill. éltek), heten anyaországiak, hármójuknak Nyugat-Európában van az otthona.
Mindannyian másfélék, ám beszélgetéseink alkalmával én mégis valami egészen hasonlót figyeltem meg rajtuk. Láttam, igen láttam arcukon a Fényt. Elmélyülten, lelkesen, sugárzóan élnek, dolgoznak, szeretnek. Adnak.

Hamvas Béla szerint: akinek arca nem áraszt fényt, abból sose lesz csillag... Hidd el nekem, Kedves Olvasó, huszonhárom csillaggal fogsz találkozni ebben a könyvben.

Ozsváth Judit