Hu
Ro
En
Cart


András Szilárd - Szilágyi Zsolt: GEOMETRIA II.

-egyetemi jegyzet-
ISBN: 973-8311-87-X
2006, 204

This book is not available.

Tartalom

1. FEJEZET - LINEÁRIS VARIETÁSOK
A Desargues-tétel
Gyakorlatok es feladatok

2. FEJEZET - AFFIN TEREK
Megoldott feladatok
Gyakorlatok es feladatok

3. FEJEZET - Rn GEOMETRIÁJA
Távolságok Rn-ben
Szögek Rn-ben
Vektorszorzatok és térfogatok Rn-ben
Az izoperimetrikus tétel
Megoldott feladatok
Kitűzött feladatok

4. FEJEZET - KONVEX GEOMETRIA
Helly típusú tételek
Konvex optimizálás

5. FEJEZET - A SPERNER LEMMA
A Sperner lemma szimplexekre
A Sperner lemma alkalmazásai
A duális Sperner lemma
A bérelosztás problémája
A Sperner lemma politópokra

6. FEJEZET - A BORSUK-ULAM TÉTEL ÉS ALKALMAZÁSAI
A Tucker lemma

7. FEJEZET - SZIMPLICIÁLIS KOMPLEXUSOK
Az irányított Sperner lemma

Irodalomjegyzék

Tárgymutató

Névmutató