Hu
Ro
En
Cart


: MAHÁBHÁRATA

--
ISBN: 978-973-1764-07-8
2007, 380
add

A Kr. e. IV és a Kr. u. IV. század között kialakuló Mahábhárata a világirodalom leghosszabb, mintegy kétszázezer soros műve, és az indiai kultúra megismerésének alapja, mely a jelen Vaskort felavató testvérháborút meséli el páratlan betekintést nyújtva a klasszikus India vallásába valamint filozófiai és társadalmi gondolkodásába.
A mintegy háromszáz oldalasra sűrített magyar Mahábhárata az eposz főcselekményének tartalom- és formahű bemutatása. A verses fordítás Európában szinte egyedülálló módon az eredeti ind formákban tolmácsolja az eposzt.
A Vekerdi József-Tóth Edit-Szerdahelyi István által készített és 1965-ben megjelent Mahábhárata az indiai-magyar műfordítás-irodalom remeke, mely azonban több mint négy évtizede hiányzik a könyvpiacról. A Kőrösi Csoma Sándor Keletkutató Központ a csíkszeredai Státus Kiadónál megjelenő India kincsei sorozatának első kötete ezt a hiányt pótolja.