Hu
Ro
En
Cart


Bura László: ÖT ÉVSZÁZAD UTCANEVEI SZATMÁRNÉMETI (SATU MARE) (1500 - 2000)

--
ISBN: 978-973-1764-09-2
2007, 120
add

Munkánk célja Szatmárnémeti (a 16-17. században közigazgatásilag még nem egyesült Szatmár és Németi) ötszáz évnyi időszaka (16-20. század) utcanévanyagának, rétegeinek, változásainak számbavétele, a városban érvényesülő névadási szokások feltárása, a névanyag nyelvi, szaktudományi vizsgálata. Az adattár és a táblázatok hozzájárulnak az egykori utcák, illetőleg a nevüket megváltoztatott utcák azonosításához is.
Forrásainkat képezik a város utcaneveit említő korábbi munkák, ezekben nem említett levéltári dokumentumok, a város polgármesteri hivatalának hivatalos utcanévadási határozatai, 19-20. (21.) századi térképek.
Szatmárnémeti utcanévanyagának számbavétele, változásuk bemutatása, hasznos adalékul szolgálhat az utcanévadás művelődéstörténeti, esztétikai, politikai, ideológiai motívumai feltárásával foglalkozó tanulmánynak, változásuk egyben a kortörténet része. Az utcanevek a hivatalos nevek közül legkönnyebben változtathatók, ezért leginkább magukon viselik a kor, a változó társadalmi és politikai rendszerek sok valódi, és majdnem ugyanannyi téves értékítéletét. Az elnevezés ténye egy igen kicsiny csoport, sokszor csak egyetlen személy irányításához, igényéhez, ízléséhez kötődik, mégis jellemzővé válik az eredmény a helységre, ahol az egész lakosság nyelvébe, névkincsébe beépülnek lassan ezek a nevek.

Bura László

 

- Hírlap könyvek - A Szatmári Magyar Hírlap megbízásából készült a Státus Kiadóban