Hu
Ro
En
Cart


Cziprián-Kovács Lóránd - Kozma Csaba (Szerk.): HÁROMSZÉKIEK HÁROMSZÉKRŐL

-társadalomtudományi írások-
ISBN: 978-973-1764-12-2
2007, 436

Kifogyott.


Ennek a könyvnek a célja: elfogulatlanul bemutatni Háromszéket. Nem dicsérve, nem ajnározva. Úgy, ahogy azt azok látják, érzik, akik itt laknak, bár nem itt születtek, vagy itt születtek, de már nem itt laknak, vagy - horibile dictu! - itt születtek, itt laknak, és itt is dolgoznak. Célunk az volt, hogy egy olyan többdimenziós képet nyújtsunk Háromszékről, amelyben megjelennek a fent említett személyeknek a tudományos vagy szubjektívebb "véleményei" szűkebb pátriájukról, akik valamilyen formában kötődnek Háromszékhez. Ha az olvasó kezébe veszi a kötetet, akkor kiderül számára is, hogy a kép nem fehér-fekete, inkább a szürke több árnyalatát tartalmazza. Mondhatnánk reális, de nem teljes.
TARTALOM
SZÉKELY ZSOLT: Háromszék őskora, ókora és kora középkora. Régészeti át- és kitekintő
CSEREY ZOLTÁN: A háromszéki székház alapításának története
PÁL JUDIT: Városok, városkép a Székelyföldön
DEMETER LAJOS: "Székely önfeláldozást hirdet ez a sír..."
ALBERT ERNŐ: Ferenc József császár születésnapjának első háromszéki ünnepléséről
BOÉR HUNOR: Egy tanulmányút kérdőjelei. Németh László Sepsiszentgyörgyön (1935)
DEMETER LAJOS: Fadgyas Bálint honvéd főhadnagy az 1849. július 5-i eprestetői csatáról
TÓTH SZABOLCS BARNABÁS: Vallásos egyesületek Háromszéken a két világháború közötti időszakban
VERES VALÉR: Kovászna megye népesedése erdélyi és országos összehasonlításban a 20. század utolsó negyedében és a 21. század elején
SZŐCS A. LEVENTE: A házasságkötések és válások alakulása Sepsiszentgyörgyön és Kovászna megyében
KOZMA CSABA: A politikai kommunikáció nyelvhasználatának változása 1989-2004 között
CZIPRIÁN-KOVÁCS LORÁND: Önkormányzatok Kovászna megyében
KLÁRIK LÁSZLÓ ATTILA: Kovászna megye gazdasága és annak fejlődési lehetőségei
MÁRTON ALBERT: Felsőháromszék Párizsa: Kézdivásárhely
POZSONY FERENC: Emlékünnepségek Erdélyben és Háromszéken
GAZDA KLÁRA: A serdülők világa Esztelneken a XX. század közepén
ZAKARIÁS ERZSÉBET: Az erdővidéki család néprajzi vizsgálata, különös tekintettel az asszonyok helyzetére
ZSIGMOND GYŐZŐ: Adalékok Háromszék etnomikológiájához. Háromszéki érdekesség: a harapégésgomba
KINDA ISTVÁN: Téglavetők és üzletelők: A nagyborosnyói cigányok jövedelemszerző technikái
BORCSA JÁNOS: Tendenciák a romániai magyar irodalomban, avagy a valóságirodalomtól a szövegirodalomig
TAPODI ZSUZSANNA MÓNIKA: Egy bodhiszattva kultusza és a transzszilvanista költői hagyomány továbbélése a hetvenes évek romániai magyar lírájában
PÉTER SÁNDOR: A felső-háromszéki földrajzi nevek kutatásának áttekintése
BARTHA KATALIN ÁGNES: A Shakespeare-előadások az 1880-as évek sepsiszentgyörgyi színpadán
SZŐCS GÉZA MIHÁLY: A kantai színjátszás
ANGI ISTVÁN: Kelemen Antal köszöntése
ANGI ISTVÁN: Az egymásra találás színei, formái
PRAHOVEAN VASILE: Értelemadás és értelemrögzítés
AMBRUS ZOLTÁN: Alfred Adler individuálpszichológiája Háromszéken
ANTALKA ÁGOTA: Személyiségfejlődés az egyetemi évek alatt
BRASSAI LÁSZLÓ: Kulturális értékek kultúraközi vizsgálata egyetemisták körében