Hu
Ro
En
Cart


Holló László (szerk.): KATOLIKUS AUTONÓMIA - Fejezetek az Erdélyi Római Katolikus Státus történetéből -

--
ISBN: 978-973-1764-19-1
2007, 212
add

Az utóbbi időben az Erdélyi Római Katolikus Státus intézményét támadták ismételten politikai hangvételű történelminek mondott publikációk, cikkek, és az ellenséges hangulatkeltés népszerűsítése érdekében parlamenti interpellációk és televíziós közvetítések is. A megjelent információk a széles közönséget félretájékoztatták, és téves interpretációkkal olyan mérvű manipulációt idéztek elő, amely a törvénytelenül eltulajdonított egyházi ingatlanok folyamatban lévő visszaszolgáltatása idején hátrányos, sőt mi több, ellenséges miliőt teremtett a katolikus egyház de különösképpen a Gyulafehérvári Főegyházmegye sajátos intézménye, a hagyományosan klerikusokból és laikusokból álló Erdélyi Római Katolikus Státus számára.
Kötetünk nagy érdeklődésre tarthat számot, szakmai értékén túl, azért is, mert egyfelől a katolikus egyháznak egy olyan egyedi a reformáció korabeli Erdély történelmi sajátosságai által előidézett szervezeti formáját járja körül, amely jórészt feledésbe ment ugyan, de most, az államosított egyházi javak visszaszolgáltatása idején, a Státust támadó, néha felerősödő, máskor elcsendesedő média-kampányok okán, újra a figyelem központjába került. Másfelől viszont autonomikus törekvés lévén, akár új fogódzókat is kínálhat az autonómia gondolatát zászlajára tűző kortárs törekvéseknek.