Hu
Ro
En
Cart


: VALORILE MULTICULTURALITĂŢII

-Lucrări prezentate la Simpozionul Internaţional "Valorile Multiculturalităţii" - 16-18 noiembrie 2007 - Centrul de studii europene Arcuş --
ISBN: 978-973-1764-22-1
2007, 290

Kifogyott.

CONŢINUT - TARTALOM
Victor SIBIANU: The International Symposium Multicultural Values
Dr. Ioan Marian ŢIPLIC: Istoria evului mediu timpuriu transilvănean: între mit şi realitate istorică.
Ioan POPA: Dimensiuni etno-confesionale ale şcolii sibiene în secolele XVI-XVIII
CSOMORTÁNI Erika: A csíkmindszenti cigányok etnikai identitásépítési gyakorlata
Dorel MARC: Interferenţe româno-secuieşti în structura ocupaţională tradiţională. Plutăritul în zona Mureşului şi Oltului Superior
MINORICS Tünde: Karnevál egy soknemzetiségű városban
GAGYI Ágnes: Globalizáció, közösség és a politika hitelvesztése. A jobb- és baloldali globalizációellenes szerveződések kontextusáról
Dr. Florentina HARBO: Federalism as a solution for multicultural societies' problems in Europe?
A. GERGELY András: Zárt karokkal várt Kelet
MIKLÓSNÉ ZAKAR Andrea: Interetnikus értelmiségi disputa Erdély kontextusában a Provincia hasábjain (2000-2002)
SIMON Zoltán: "Erdélyiség" napjainkban a kulturális antropológiai érdeklődés vonzatában
BUGOVICS Zoltán: Multikulturálódó területi identitás
Dr. Barna BODÓ: Limbile locale şi comunicarea, coabitarea unor comunităţi etnice locale
OLÁH József: Romák társadalmi kirekesztése vagy befogadása a közép-dunántúli régióban végzett kutatásom alapján
Dr. Diana DUMITRU: Educăm toleranţa la lecţiile de istorie? Predarea Holocaustului în şcolile din Republica Moldova
Lavinia BÂRLOGEANU: Stratégies identitaires - gestion de différences culturelles en espace roumain
MAZZAG Éva: A másság megismerése - a másság elfogadása
RÁKÓCZI Zsuzsa: Közigazgatási kommunikáció a kisebbségek kultúrájának, identitásának védelmében
SZÁSZ Antónia: Interkulturális konfliktus a zsidó vallási mezőben. Progresszív judaista mozgalom Magyarországon
GROSZ Irma Emese Ph.D. : The Nossrat Peseschkian positive approach on relation between cultures all over the world