Hu
Ro
En
Cart


Gregorius Pannonius: ANNOTATIONES IN REGULAM DIVI AUGUSTINI

- Pálos szerzetesi szabályzat magyar kommentárral - reprint -
ISBN: 973-8311-05-5
2002, 236
add

Gregorius Coelius Pannonius magyar szövege, a latin eredetivel és az általa szerzett magyarázatokkal együtt nyomtatásban elsőként 1537-ben jelent meg Velencében Ioannes Patavinus és Venturinus Roffinelli nyomdájában: Annotationes in regulam divi Augustini episcopi, hungarico sermone luculentissime donatam, in gratiam fratrum eremitarum ordinis San[c]ti Pauli primi eremite. Venetiis, 1537., vagyis: Megjegyzések Szent Ágoston püspök magyarra nagyon hasznosan átültetett regulájához az első remete Szent Pál rendjebeli remete testvérek javára. Az első, még múlt századi csíksomlyói híradást a könyvről Szabó Károlynak köszönhetjük. Dézsi Lajos 1900-ban megjelent közleménye után, a századforduló óta, úgy látszik, léte feledésbe merült. Az 1970-es években a szakirodalom kénytelen volt még beérni azzal, hogy a kötet "nem található".
Muckenhaupt Erzsébet múzeológus módszeres könyvtárosi kutatómunkája során bukkant 1982-ben a kis könyvre. A címlapon, ahol a kolostor pecsétje található, elhalványult barna tintával a 17. században írott tulajdonosi bejegyzés olvasható: Conventus Csikiensis, tehát a kötet a század derekán Csíksomlyón volt. A sérült kis könyv ma a Csíki Székely Múzeum féltett kincse.

A könyvből készült 100 kézi kötésü, aranyozott, számozott példány is, amelyekből a kiadónál lehet rendelni.