Hu
Ro
En
Cart


Vécsei Károly: MAGYAROK ÉS NEM-MAGYAROK - ROMÁNIÁBAN

-demográfiai - statisztikai - szociológiai tanulmányok-
ISBN: 973-8311-03-9
2002, 170
add

Vécsei Károly a statisztika és szociológia idős marosvásárhelyi professzora, nyugalmazott akadémiai főkutató. Az 1989. évi fordulatot követően megújult munkakedvvel évről évre újabb demográfiai és szociográfiai tanulmányokkal, szakcikkekkel lépett a közönség elé.
A mai Erdély nemzetiségi arculatának átalakulását meghatározó tényezőket vizsgálva elsők között szentelt megkülönböztetett figyelmet az 1977. évi népszámlálás születési hely szerinti kimutatásának. A vonatkozó adatok sokoldalú feldolgozásával ő tárta fel legrészletesebben az országrészek közötti vándormozgalmak szerepét az erdélyi városok elrománosodásában, e folyamat szocio-kulturális és interetnikai kihatásait is taglalva. A témában született írásai rangos tudományos kiadványokban kaptak helyet; kutatási eredményeiről magyarországi szakmai fórumokon is beszámolt. A romániai magyarság részletes demográfiai adatairól az itteni magyar sajtóban ugyancsak az ő tollából jelent meg a legátfogóbb tájékoztatás.
Tanulmányai, cikkei, bár nem monografikus igényű feldolgozások, együttesen hiánypótló jellegűek és jelentőségűek. (Varga E. Árpád)