Hu
Ro
En
Cart


Bura László és Jakabffy Tamás (Szerkesztők) : MEGLÁTOMÁS - képzés és közérzet az ezredforduló erdélyi katolikus egyházában

-tanulmányok-
ISBN: 973-8311-21-7
2002, 156
add

Nem az enciklopédiák korát éljük. De nem csupán ezért kell hozzáfűznünk a Meglátomáshoz a közhelyszerű megszorítást, hogy tudniillik "a teljesség igénye nélkül". Hiszen mindabban, amit e könyvecske tartalmaz, nem is szabad egészet keresni. Sem a keresztény szellemiségű nevelés- és oktatásügy kérdése, sem pedig az egyes (és bizonyos) katolikus értelmiségiek szükségszrűen partikuláris egyházi közérzet-beszámolója nem tekinthető zárt rendszerként. Nem várható el ettől a kis könyvtől az, hogy bármit is megoldjon. Legfeljebb az várható el tőle, hogy ráirányítsa a figyelmet bizonyos valóságszeletekre, a múltbafeledkezés helyett a jövőalkotás elemeire, vagy - ahogy divatosan mondják - kihívásaira.
A Romániai Magyar Pax Romana keresztény/katolikus értelmiségi mozgalom tíz-tizenegy évének egyfajta "lecsapódása" ez. A Pax Romana nem műhely, sőt még csak az sem állítható róla, hogy "azonos gondolkodásúak" társasága. Örömünkre szolgálna, ha e könyvben közölt írások a szó fair-play értelmében vitaindítókká válhatnának, ha hozzájárulnának egy olyan "beszélgetés" elindulásához, amelynek partnerei túl tudnának látni azon a szűkös fogalmi készleten és mentalitáson, amely jelenünk megélésében oly gyakran - és létünk szinte minden szférájában - "altat, lehúz, befed".