Hu
Ro
En
Cart


Obál Ferenc: ERDÉLY ÉS AZ ORVOSTUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN

-Emlékeim a kolozsvári és marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzésről (1940-1953)-
ISBN: 973-8311-23-3
2003, 136
add

Az egyének kis eseményei halmozódva és össze-adódva jól jellemzik a történelmi "nagyidőket". Jobban, mint az uralkodók és a neves családok nevével jellemzett történelem. Igazabb, mint a sokszor a csak a levéltári, bár írott forrásokon nyugvó, objektívnek látszó, mégis hiányosságából fakadóan torz "történelem". Olyan eseményeket akarok megörökíteni, amelyeket magam éltem át, vagy legalábbis olyan egyénektől hallottam, akik maguk tapasztalták, ezért biztosan hitelesek. Noha nem életrajzot akarok írni, ezért sok életrajzi esemény is akad az írásomban, és jelentéktelen epizódoknak tűnnek, mégis lényegesen kiegészítik azokat a leírásokat, melyek több évtizeddel utánuk, zömmel az 1980-as évektől napjainkig jelentek meg, rendszerint fiatal kutatók tollából. Ezért azok nem személyes élményeken, hanem irattári forrásokon, a korabeli sajtóban megjelent tudósításokon alapulnak. Hangsúlyozom, ezért azok bár hitelesek a maguk nemében, de az 1940-44-es évekre, még inkább az 1944-55-ös évekre vonatkozóan hiányosak, esetleg pontatlanok. Ugyanis nem történt minden úgy, ahogyan azt rendeletek előírták vagy a hivatalos iratok rögzítették.
Obál Ferenc