Hu
Ro
En
Cart


Összegyűjtötte: dr. Bakó Mária Hajnalka : IMAKÖNYV kamilliánusok és betegek számára

--
ISBN: 973-8311-26-8
2003, 284
add

Ez az imakönyv a világi kamilliánusok és a betegek számára készült, róluk és hozzájuk szól.
Az imák nagy részét kórházi gyakorlatom első négy évfolyamában (2000-2003) gyűjtöttem maguktól a betegektől. Ezek az imák tükrözik általában azt az imacsomagot, amellyel a hívő betegek kórházba indulnak. Imaanyagunk egy másik összetevője a csíkszeredai "Szent Kamill" Világi Kamilliánus Család tagjainak gyűjtése. A kamilliánus családtagok egy része rendszeres virrasztó, szentségimádó, zarándok, akik tevékenységük során kapcsolatba kerülnek más lelkiségek és egyházi mozgalmak tagjaival, kicserélik vallásos értékeiket, kölcsönösen gazdagítva egymást.
Imakönyvünk első részében a betegek, kórházak és betegápolók védőszentjével, Lelliszi Szent Kamillal és lelkiségével ismerkedhetünk meg, majd a Világi Kamilliánus Család Alapszabályzatából megtudhatjuk, hogy ez a világiak számára is elérhető szeretetszolgálat milyen értéket kínál fel azoknak, akik az evangéliumi értékeket Szent Kamill szellemében próbálják megélni.
A következő témakör az imagyűjtemény. Itt először a lelkiségi imák foglalnak helyet, majd a beteg, szenvedő ember életét átfogó, hozzá és róla szóló imák következnek, amit az Egyház betegellátó szertartása zár le. Az imák után végül azok az énekek találhatóak, amelyek a csíksomlyói Szűzanyához vezetnek, mintegy sajátos zarándoklaton: a búcsús énekek.

Egyházi engedéllyel