Hu
Ro
En
Cart


András Szilárd: MATEMATIKA FELELETVÁLASZTÓS TESZTEK ÉRETTSÉGIZŐKNEK ÉS FELVÉTELIZŐKNEK

--
ISBN: 973-8311-27-6
2003, 204

Kifogyott.

A feladatgyűjtemény az érettségire és felvételire készülő diákok és felkészítő tanáraik segédeszköze kíván lenni. A feleletválasztós teszt segítségével történő felmérés más stratégiát és gondolkodásmódot igényel a megoldó részéről, mint a részletes feladatmegoldásokon keresztül történő felmérés. Igen fontossá válik olyan képességek fejlesztése, mint: gyors áttérési képesség különböző fogalomrendszerek közt, különböző területek közti kapcsolatok átlátása (a tananyagra való rálátás), különböző tesztértékek-teszthelyzetek gyártása, amelyek segítségével kizárásos alapon gyorsabban lehet dönteni mint a feladat megoldásával, nagy mennyiségű számolás gyors és tökéletes elvégzése, stb.
A könyv A, B és C típusú teszteket tartalmaz. Az A típusúak egy-egy anyagrész teszteken keresztül történő ismétlésére szolgálnak, ezek egyenként 20 feladatot tartalmaznak és a megoldásukra fordítandó javasolt idő másfél-két óra. A B és C típusú tesztek egyenként 45 feladatot tartalmaznak és ezek megoldására szánt idő három és fél-négy óra. (Ilyen típusú edzéssel lehet biztosítani azt, hogy a három órás vizsgaidőt a vizsgázók ki is tudják használni.) Az A típusú tesztek feladatainak nagy része a különböző alternatív tankönyvekből származik, ezért ezeket közepes szintűeknek tekinthetjük. A B típusú tesztek nehezebbek, mert ezeknek a célja egy hatékony fogalmi és technikai ismétlés/felmérés. A C típusú tesztek struktúrája ismét egyszerűbb, körülbelül egy erős érettségi színvonalának felelnek meg (~20% nehéz, ~30% közepes és ~50% alapfeladatot tartalmaznak). Minden kérdésre öt lehetséges válasz közül kell kiválasztani az egyetlen helyes választ.