Hu
Ro
En
Cart


: HÍMES TOJÁS CSAK ANNAK JÁR...

-Húsvéti locsolóversek-
ISBN: 973-8311-15-2
2003, 56
add

A húsvéti öntözésnek, ennek a félig mágikus, félig tréfás céllal történő népszokásnak régi hagyománya van a Székelyföldön. Hajdanán vízbevető, vízbehányó hétfő /hetfü/, öntöző hétfőnek nevezték húsvéthétfőt, ami a magyarságnál meghonosodott szokás eredeti jellegére utal. Századokkal ezelőtt ugyanis a csoportba verődött legények a lányokat - gyakran, erőszakkal is - a kúthoz, vályúhoz hurcolták, és egész veder vízzel, avagy kártyával /egy háromliteres, fedeles, vízzel telt fakannával/ - leöntötték. Mégha erről ma csak nagy ritkán szól a fáma, de azt már mindenki tudja, az elmúlt hatvan-hetven év alatt bizony jelentősen "szelídült" a húsvéthétfői locsolkodás szokása. Már nem kútvízzel teli vödörrel öntözik a leányokat, asszonyokat, hanem "szagosvízzel", és locsolóverssel állítanak be hozzájuk. Ezek népies, félnépi alkotások, egyfajta rítusszövegek, megverselt bibliai történetek, gyermekmondókára emlékeztető rigmusok, tréfás fenyegetőzések, húsvétköszöntők, amelyek részint az ünnepre emlékeztetnek, részint magát a locsolkodást emlegetik, és jutalomként adott piros vagy hímes tojásra emlékeztetik a háziakat. Mindjárt tíz éve /1994/ lesz annak, hogy kisebb-nagyobb rendszerességgel, de mindig lelkes buzgalommal gyűjtötték a rokonoktól, ismerősöktől, barátoktól, a gyerekektől és felnőttektől hallott locsolóverseket a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium egykori és jelenlegi diákjai. Nemrégiben elhatároztuk, hogy közkinccsé tesszük. (Mirk László)