Hu
Ro
En
Cart


Birtók K. Ferenc: NYÁRÁDREMETE MONOGRÁFIÁJA

--
ISBN: 973-8311-33-0
2003, 190

Kifogyott.

Orbán Balázs A Székelyföld leírása című munkájából annyit tudhatunk meg, hogy ittjártakor, körülbelül 1868-ban, Remete lakóházainak száma 240 volt. Lakói keménykötésű, egészséges kinézésű, soha jobbágysorba nem süllyedt szabad-székelyek. Az 1332. évi pápai tizedjegyzékben szerepel ugyan a falu, de csak Hodos filiájaként. Az 1567. évi regestrumban sincs feljegyezve Remete kapuinak száma. Az 1719-ben tomboló pestisjárvány 166 emberéletet oltott ki és körülbelül ugyanennyien maradtak életben. 1783-ig Remete nem volt anyaegyház, Köszvényes filiája volt, amit elnevezésében egész 1908-ig megőrzött. Ekkor lett Köszvényesremetéből Nyárádremete. 1783 előtt volt ugyan a temetőben egy kápolna, de helyben lakó pap hiányában a remetei hívek a köszvényesi templomot keresték fel. A szájhagyomány szerint, amit a köszvényesi plébánia domus historiaja is megerősít, a köszvényesi hívek remetei hitsorsosaik templomhoz vezető útját megrövidítendő, a köszvényesi Felsőrét-dűlőn keresztül egy alkalmas szekérutat nyitottak. Viszonzásul a remeteiek a bekecsi legelőre naponta kijáró köszvényesi tehéncsorda részére biztosítottak széles utat a Hosszúmező és Kövesvápa dűlők közötti hátságon.