Hu
Ro
En
Cart


Garda Dezső: MUNKAREND ÉS HAGYOMÁNYŐRZÉS A SZÉKELY FALUKÖZÖSSÉGBEN (I-II. kötet)

-Gyergyóremete monográfiája-
ISBN: 973-8311-39-X, 973-8311-40-3, 973-8311-41-1
2003, 252+274

Kifogyott.

Egyetemi tanulmányaim befejezése után, 1973-ban helyeztek ki Gyergyóremetére, ahol 1978-ig történelmet tanítottam. A Maros menti településen szorosabb kapcsolatba kerültem a gyergyóremetei közemberekkel, akiknek magatartása, az ősi székely hagyományokhoz való kötődése, elindítottak engem a falukutatás göröngyös útján. Szinte két évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy a Gyergyóremete történetét feldolgozó könyv megjelenhessen. A könyv címe: "Székely hadszervezet és faluközösség", melynek második része a Maros menti település históriáján keresztül próbálta bemutatni a székely falu fejlődési sajátosságait. A most kiadásra került könyv az előzőtől jellegében és szerkezetében is eltérő. A kötet időrendi sorrendben, kronológiai rendszerességgel mutatja be Gyergyóremete jelentősebb történelmi eseményeit. Külön fejezetek részletezik a növénytermesztés, kézművesség, kereskedelmi élet és az oktatás kérdésköreit. A könyv anyaga 1940-ig kíséri végig az általunk tanulmányozott település történetét. Napjainkig csupán az 1953-ban alakult Tejporgyár históriáját érzékeltetjük, s mindezt azért, mivel ez a vállalat nemcsak a Gyergyói-medence állattenyésztésének a fenntartását szolgálja, hanem egyben a megmaradás jelképe is Gyergyóremete számára.

(Dr. Becsek-Garda Dezső)