Hu
Ro
En
Cart


Ozsváth Judit : ERDÉLYI ISKOLA

- Antológia, repertórium-
ISBN: 973-8311-30-6
2003, 376

Kifogyott.

1933 szeptemberétől útjára indult Erdély magyar nyelvű pedagógiai folyóirata, az Erdélyi Iskola. Az életbe hívó s a szerkesztői munkálatokat vállaló fiatal katolikus pap, Márton Áron, és a nyelvész György Lajos az erdélyi szellemi élet elitjét állította maga mellé, hogy a negyedévente megjelenő kiadvány lapjairól az ifjúság, valamint a szegényen és tanulatlanul maradt nép minden rétegének neveléséhez nyújtson segédanyagot. Mindannyian világosan látták, hogy az erdélyi magyarság gazdasági, szellemi, lelki felemelkedése csak akkor fog bekövetkezni, ha látásmódját alakító és meggondolt cselekvésre sarkalló képzésben részesül. Minden értelmiségiben felelősségtudatot kell ébreszteni a - leggyakrabban önhibáján kívül - tudás és nevelés nélkül maradt ifjúság tanítására, vallották programjukban a szerkesztők. "Akik őrhelyen állanak, éber figyelésre és megsokszorozott munkára vannak kötelezve" - hirdette Márton Áron. Az írott sajtó által kínált előnyöket kihasználva s a különböző szaktudományokban otthonosan mozgó munkatársak segítségével Erdély legszínvonalasabb nevelésügyi folyóirata született így meg Kolozsváron.
(Ozsváth Judit)