Hu
Ro
En
Cart


Bura László: A MÁSODIK ÉVSZÁZAD

-a szatmári római katolikus egyházmegye kislexikona 1904-2004-
ISBN: 973-8311-22-5
2003, 238

Kifogyott.

A szatmári római katolikus egyházmegye 2004-ben ünnepli alapítása kétszázadik évfordulóját. Célszerűnek látjuk az egyházmegye második évszázadának életét és tevékenységét tömören és szakszerűen áttekintő összefoglaló munka megírását, amely úgy az évszázadot áttekinteni akaró érdeklődők, mint az egyháztörténeti, társadalomtörténeti, művelődéstörténeti kutatók számára is forrásul, útmutatóul szolgálhat. A lexikon szerkezeti felépítésében az ésszerűség és a gyakorlatiasság alapján helyénvalónak láttuk, hogy a lexikonok műfajára jellemző betűrendes tárgyalásmódot módosítsuk olyképpen, hogy a betűrendet nem a teljes anyagra vonatkozóan, hanem csak a nagyobb tematikus fejezeteken belül érvényesítsük. Az egyházmegye második évszázadának bemutatása az egyházmegye és vezetése (teljes) történetével kezdődik, ezt követi a 20. század püspökeinek és apostoli kormányzóinak, valamint több, a 20. századi egyházkormányzást érintő esemény bemutatása. A következő fejezet az egyházmegye századvégi plébániáit veszi számba, ezt követik az egyházmegye intézményei, majd a szerzetesrendek, a lelkiségi mozgalmak, s az egyházmegye hívei (illetőleg az egyházmegyében működők) közül az irodalomban, a művészetekben alkotók, a közéletben kiemelkedők. Adattári szerepű az egyházmegye szórványainak statisztikája.