Hu
Ro
En
Cart


Lajos Balázs: EGY ERDÉLYI SZÓRVÁNYMISSZIONÁRIUS VALLOMÁSA

-emlékezés-
ISBN: 973-8311-52-7
2004, 94
add

A csíktaplocai egyházközségi levéltár őrizte meg önéletrajzát az 1970. szeptember 28-án, életének 76., papi szolgálatának 53. évében elhunyt, missziós munkája miatt nagyra becsült, jó humora miatt közkedvelt Lajos Balázs erdélyi egyházmegyés papnak, aki a romániai egyházüldözés éveiben, 1952 nyarától 1954 május elejéig, mint titkos ordinárius az erdélyi egyházmegye vezetője is volt. Az életrajzot sajtó alá rendező jezsuita unokaöccsét a rokoni kapcsolat és Lajos Balázs születése mostani 110. évfordulója mellett az is motiválta, hogy Lajos Balázs "életének egyetlen ambíciója - ahogy írja - a jezsuita rendbe való belépés volt" s mivel ez annakidején meghiúsult, egész életében imádkozott azért, hogy valaki a családból a jezsuita hivatást válassza. Így talán mindvégig diszkréten elhallgatott imája is szerepet kapott egy jezsuita hivatás kialakulásában. Az önéletrajz közzétételében ez a körülmény is belejátszott. A hagyatékban talált és itt közzé tett vázlatos önéletrajz eseményeket közöl, nem ad történelmi elemzést, de lényeglátó pontosságával jó szolgálatot tehet a történetírónak, vagy az egyházi vezetésnek az erdélyi katolikus szórványok lelkipásztori munkája gondjainak megoldásában.
András Imre S.J.