Hu
Ro
En
Cart


Bura László: KÖNYVEK ÉS KÖNYVTÁRAK SZATMÁRON ÉS NÉMETIBEN

--
ISBN: 973-8311-60-8
2004, 238
add

A művelődéstörténet számára hasznos és szükséges a néhány ismert szatmári, szatmárnémeti magánkönyvtár, valamint az iskolák, szerzetesrendek könyvtárai állományának számbavétele és bemutatása, egyrészt annak érzékeltetésére, hogy milyen ismeretekre alapoztak/ alapozhattak oktató-, nevelő-, lelkipásztori munkájukban az itt élő, működő értelmiségiek, illetőleg milyen eszmék alakíthatták világfelfogásukat. Írásos dokumentumokkal a XVII. század húszas éveitől rendelkezünk.
A könyvtárak bemutatása során először a magánkönyvtárakat vesszük számba, majd az intézmények (iskolák, szerzetesi könyvtárak) könyvállományát létesítésük időrendjében: Református gimnázium (1632-1759), Jézus Társasága kollégiuma (1636-1773), Jezsuita gimnázium (1639-1773), Pálos-rendi gimnázium (1776-1786), Pálos-rendi szerzetesek könyvtára (1776 -1786), Római Katolikus Püspöki Líceum (1804-1852) .
A könyvjegyzékek közlésekor az intézmények létrejöttének időpontját követjük, ezen belül a református gimnázium könyvjegyzékeit készítésük időrendjében. A közölt jegyzékek a református gimnázium 1673-1720 előtti jegyzékei kivételével eddig közöletlenek, valamennyit betűhíven közöljük. A névalakok egybe- és különírása, a kis- és nagybetűk használata, valamint a központozás az irat eljárásmódját követi. A könyvjegyzékek szövegében található rövidítéseket feloldottuk.