Hu
Ro
En
Cart


: VARIÁCIÓK GYIMESI TÉMÁKRA

-riportok-
ISBN: 973-8311-67-5
2005, 158

This book is not available.

Nem hiszem, hogy akadna olyan ember, akit ne ragadott volna meg a gyimesi táj szépsége. Székelyföld nagy felfedezője, Orbán Balázs így ír a páratlan szépségű vidékről: "Mind az mit Rubens, Wathó, David Wilcky vászonra varázsoltak, mit gazdag phantasiájok teremte, mit műérzékük csoportosíta, mind az gyenge árnyrajz szemben ily tüneménnyel, egy ily nagyszerű tájjal, mely-nél szebbet bizonnyal se Tyrol, se Svájc nem tud fel-mutatni, s mi még se ismerjük, még kevésbé méltányoljuk e szép hazát".
S amennyire egyedi szépségű tája, legalább annyira gazdag e vidék kultúrája, szokásvilága, népi hagyomá-nya, annyira szép embereinek lelke, és legalább annyira mély lakóinak hite.
Lehetetlen vállalkozásnak tűnik egy ennyire válto-zatos, gazdag tájegység életétől, mindennapjairól hiteles és átfogó képet nyújtani. A pár napot a Gyimes-völgyében töltő újságírók a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete által szervezett riporttábor résztvevői élményeket rögzíte-nek, megnyerő emberekkel való találkozásukat, a velük folytatott beszélgetéseket próbálják visszaadni a kötetbe foglalt írásokban.
A riportok, interjúk a gyimesi emberről szólnak. A csángókról. Azokról, akik csángóságukat nem egy nép-csoporthoz való tartozásnak, hanem életformának tekintik.
Orbán Balázs azt rótta fel kortársainak, hogy "kevés-bé méltányolják e szép hazát". Mi hadd méltányoljuk e "szép haza" emberét.
Sarány István