Hu
Ro
En
Cart


Kozma Csaba - Cziprián K. Lóránd: KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK A KÖZIGAZGATÁSBAN

--
ISBN: 973-8311-70-5
2005, 174
add

Napjaink igen divatos s agyonhasznált kifejezése a kommunikáció. Ömlik az írott sajtóból, rádióból, televízióból, de már a kisiskolások is foglalkoznak kommunikációs modellel. A kifejezés szóbeli napi használata is igen gyakori. Kommunikálunk egymással: beszélgetünk, telefonálunk, leveleket, elektronikus leveleket (e-maileket) írunk stb. A kifejezés tehát - úgy tűnik - elkerülhetetlen elemévé vált mindennapi szóhasználatunknak.
Ahogyan elkerülhetetlen, sőt kötelező a közigazgatási intézményekben zajló kommunikáció is. Intézményeken belül és intézmények - célcsoportok közt formálisan és informálisan, szóban és írásban, legtöbbször tudatosan és célirányosan kommunikációs folyamatok zajlanak. Ez a tudatosság, tervezés és célirányosság pedig szerves részét képezi a közigazgatási intézményről kialakult képnek, imázsnak.
S ha már megemlítettük az imázst, akkor feltétlenül szólni kell arról az ifjú tudományágról is, amely az emberekről, intézményekről kialakított képpel, ennek gondozásával, átalakításával, fenntartásával foglalkozik: a PR (közönségszolgálat, közösségkapcsolat). A fogalom most már nem lehet idegen a közigazgatásban (sőt első sorban ott nem az). Hiszen az utóbbi években egyre több helyen jelennek meg PR irodák, PR szakemberek, egyre többet hallani elkülönített PR tevékenységekről. S ez így van rendjén. Nem azt a kérdést kell feltennünk, hogy szükség van-e ezekre, hanem arra kellene válaszolnunk, hogy hogyan és kikkel szervezzük meg ezeket az irodákat és tevékenységeket. Mi a konkrét feladatunk? Ezekre a kérdésekre próbál feleletet adni ez a kis kötet.
A feleletekhez pedig úgy fogunk eljutni, hogy előbb a tudományos-elméleti alapfogalmakat vesszük számba, majd konkrét stratégiákat, módszereket, példákat mutatunk be. Megismerkedünk a PR szempontból igen fontos és nélkülözhetetlen elemmel, a sajtóval, szereplőivel és eljárásaival. Külön hangsúlyt fektetünk a közigazgatásban használt írott dokumentumok formai követelményeire, gyakorlati tanácsokat adunk a különböző rendezvények szervezéséhez.
A kötet - túl azon, hogy maga is csak egy próbálkozás a kevesek közül - a romániai magyar közigazgatás-tudományban jelentkező hiányt szándékszik pótolni, s ugyanakkor az önkormányzatok alkalmazottainak munkáját szeretné könnyíteni és hatékonyabbá tenni. Egyesek a tudományos részét hasznosíthatják, mások a gyakorlati tanácsok közül válogathatnak. Ehhez kívánnak kellemes tanulmányozást:

A szerzők