Hu
Ro
En
Cart


Összegyűjtötte: dr. Bakó Mária Hajnalka : ZARÁNDOKÚTON

-imakönyv kamilliánusok és betegek számára-
ISBN: 973-8311-74-8
2005, 340
add

A keresztény ember valóban zarándokúton van, innen a földi életből zarándokol az örök élet felé. "A mi hazánk a mennyben van" - hirdeti Szent Pál (Fil.3, 20).
Ezt a zarándok voltunkat éljük meg valahányszor búcsújáró helyeket, kegyhelyeket látogatunk meg. Ilyenkor a hangsúly az imádkozáson és a vezeklésen van, ezért, nem is visz az ember nagy batyut magával. Életünk zarándok útján is így kellene, hogy legyen. Ezek a szép összegyűjtött imák segítenek zarándoklásunk megszentelésében.
Bár mindenkor tudatában kellene lennünk zarándok voltunknak, ezt a beteg jobban át tudja élni, mint a makkegészséges ember. Amikor a halál árnyéka lebegi körül az embert, fogékonyabbá válik, a természetfelettiek iránt, ahonnan vigasztalást, erőt remél és kap is. Ezért elsősorban e könyv létrejöttében ők játszották a főszerepet, de bárki sok lelki kincset találhat benne. Amikor kedves zarándok testvéreim figyelmébe ajánlom ezt az értékes imagyűjteményt, akkor arra kérem a jó Istent, hogy áldása kísérje mindazok életét, akik zarándokútjukon áhítattal imádkoznak e könyvből.
A Boldogságos Szűzanya, mindannyiunk édesanyja és a betegek gyógyítója járjon közbe érettük, hogy zarándoklatuk célba érjen.
Tamás József
püspök

 

Egyházi engedéllyel