Hu
Ro
En
Cart


Szász István Tas: ZÁLOGHAZÁK

- publicisztika-
ISBN: 973-8311-73-x
2005, 368

Kifogyott.

Az emlékidézés Szász István Tas számára elsőrendű szellemi ösztönzés az önkifejezés különböző írásos változataiban; publicisztikájának, naplójegyzeteinek ez az egyik szembeötlő jellegzetessége. A leányfalui dolgos mindennapokon is szüntelenül Erdély, Kolozsvár és Marosvásárhely, a Mezőség és a Székelyföld eseményei, szorító gondjai késztetik megszólalásra - még akkor is, amikor a belpolitika legidőszerűbb vetületeit taglalja szókimondó cikkeiben. És minduntalan Erdély közelmúltbeli nagyjaira emlékezik tisztelő főhajtással: Kós Károlyra, Szabó T. Attilára, Zsögödi Nagy Imrére, Csőgör Lajosra, akiket fiatalon megismerhetett; és a későbbi időkbpl Illyés Gyula, László Gyula, Csoóri Sándor, Czine Mihály, Sinkovits Imre, Makovecz Imre, Páskándi Géza nevét írja le újra meg újra, múlhatatlan megbecsüléssel. A hűségesek rendjébe tartozik...

Pedig hát szülőföldjén - a kisebbik hazában - lehetett része súlyos megpróbáltatásokban is. A marosvásárhelyi Orvosi Egyetemről 1959-ben exmatrikulálták - 56-os "vétkek" miatt. Az volt a fő vád ellene (ellenük, mert nem csupán őt rúgták ki akkor az egyetemről), hogy baráti társaságban magnóról meghallgatták a Piros a vér a pesti utcán című, nevezetes költeményt. Fizikai munkára kényszerült, bányában is dolgozott, és csak 1962-ben fejezhette be egyetemi tanulmányait. Kezdő orvosként is folytonos zaklatás, sok megaláztatás érte - jórészt "egészségtelen" származása, a család földbirtokos-múltja és főleg etnikai hovatartozása miatt. Ezek a súlyos körülmények érlelték meg benne a kitelepedés gondolatát. Egy alkalommal, már magyar állampolgárként ezt írta önmagáról: "Erdélyben születtem, a kisebbségi sorsot tudatosan vállaló és formálgató értlmiségi családban. Előző emlékeim ellentmondásos, tragikus évekre nyúlnak vissza, szorongások, félelmek és képmutatás közepette cserepedtem fel, és eleve legyőzötten kezdtem az életet, küzdöttem eredménytelenül és azután visszavonultam reménytelenül. Most teljes kényelemben szenvedek."

Múlandó kétségek és a bizakodás föl-fölvillanó jelei váltakozva késztetik véleménymondásra, figyelmeztető-tisztázó megnyilatkozásra Szász István Tast. Tán nem alaptalanul hiszem és remélem: a gyógyító szavak tollforgató doktorának ezután is lesz még bőven üzenete Lányfaluból Erdélybe - a soha el nem felejthető, gyakran bajlátó szülőföld mai és holnapi nemzedékeihez.

Nagy Pál